Friday, 6 April 2012

Pindaan Kadar Kelayakan Makan dan Penginapan Murid dalam Aktiviti Kokurikulum


Merujuk kepada surat edaran mengenai pindaan kepada perenggan 3.1 dan 3.4 Surat Pekeliling Kewangan Bil 2 Tahun 2011. Bagi Menetapkan Kadar Kelayakan dan Penginapan Murid/ Atlet/Pelajar di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang terlibat dalam perlaksanaan aktiviti Kurikulum, Kokurikulum dan Sukan dalam dan luar negara.

Fail
Download

No comments:

Post a Comment