Thursday, 12 April 2012

Surat Siaran Tatacara Kewangan dan Akaun

Tatacara Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah Bil 1/2012


Pengurusan sekolah dikehendaki mengambil tindakan awal selaras dengan perubahan tatacara yang akan dikeluarkan mulai tahun 2012.

1. Pengunaan Dokumen Kewangan Baru 
2. Tatacara Terimaan
3. Tatacara Perolehan
4. Tatacara Bayaran
5. Buku Tunai dan Akaun Subsidiari
6. Contoh Pesanan Sekolah dan Pesanan Sekolah (Lampiran) 


Perubahan tatacara berkenaan boleh di muat turun melalui link berikut :-

Sila Klik

Sumber : Bahagian Pengurusan Maklumat, KPM

No comments:

Post a Comment