Monday, 7 May 2012

Kebenaran Keluar Negara Atas Urusan Persendirian

Sebagaimana yang sedia maklum di bawah Pek. Perkhid. Bil 8/2004 dan Surat Pek. Am Bil 1/1984 semua Pegawai Perkhidmatan Awam perlu mendapat kebenaran daripada ketua jabatan untuk keluar negara atas urusan rasmi atau persendirian.

 
Merujuk kepada surat ruj. JPNJ.PKHD(26)/100-7/5/2(64) bertarikh 2 Mei 2012. Mulai tarikh surat ini dikeluarkan, permohonan kebenaran ke luar negara perlu sampai ke Unit Perkhidmatan,JPNJ sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tarikh pegawai meninggalkan negara. 


Berikut dilampirkan dokumen untuk rujukan :

Pek. Perkhidmatan Bil. 8/2004.pdf
Surat Pek. Am Bil 1/1984.pdf
Surat Arahan JPNJ 

Sumber : JPNJ
No comments:

Post a Comment