Friday, 8 February 2013

URUSAN KENAIKAN PANGKAT DG41 KE DG44

SURAT SIARAN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT
 "TIME-BASED" BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI 
PEGAWAI PERKHIDMATAN SISWAZAH DG41 TAHUN 2013

No comments:

Post a Comment